Γενικά
Γενικά
Ασθενείς
Φοιτητές
Ειδικευόμενοι
Έρευνα
Έρευνα
Νέα
Νέα
ΑΠΘ

Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Σακαντάμης, MD, PhD


Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Κυριάκος Ψαρράς, MD, PhD
Webadmin: info@dblanis.com